Rotfylling er en behandling for å beholde en tann som har fått inflammert tannerve (Pulpa). Å rotfylle vil si å rense inflammert nerve på tannen.

Rotfylling gjøres dersom tannerven er død, eller dersom den er betent. I tillegg kan det være andre årsaker til at rotfylling trengs. Det kan blant annet komme av karies ned til tannerven, traume eller grav attrisjon (tanngnissing) .

Rotfylling trenges ved:

  • Sterk tannverk
  • Tannbyll (abscess) rundt tannrota
  • Død tannerve
  • Karies ned til tannerven
  • Skade på tenner
  • Betennelse i kjevebeinet

Gjør rotfyllingen vondt?

Rotfylling skal være smertefri. Vi bruker moderne bedøvelsesmiddel og legger av godt med tid for at bedøvelsen skal virke optimalt. Det er veldig viktig for oss at du som pasient blir ivaretatt og opplever behandlingen smertefritt.

Målet med behandlingen er å både eliminere smerter og bakteriene i tannen. Tannlegene våres bruke moderne utstyr som gjør at vi kan utføre denne behandling raskere og behageligere for deg alt dette på kun engangsbesøk, men i noen tilfeller trengs det to eller flere besøk for å avslutte behandlingen.

Gjør det vondt etter behandlingen?

Det kan være at man opplever litt ubehag frem til bakteriene er helt eliminert fra tannen. Dersom ubehaget ikke avtar etter blir verre etter 2 uker anbefaler vi deg ta kontakt for at din tannlege kan se på dette.  Det finnes en liten risiko for at smerter, hevelse og feber kan oppstå etter rotfylling, dersom dette oppstår ta kontakt snarest for at en tannlege kan se på deg.

Viderebehandling etter rotfylling:

Rotfylte tenner blir svakere og porøse, derfor anbefaler vi krone på rotfylte tenner for å beskytte dem. En krone er en ny skall som beskytter tannen og forebygger store frakturer. I visse tilfeller er det mulig med en toppfylling istedenfor krone. Det er en avgjørelse du og din tannlege tar.

Pris på rotfylling:

Tenner er ulike med ulike antall røtter og nerver derfor er det vanskelig å estimere pris, men prisen ligger mellom kr 3000-7000,-. Du vil alltid få kostnadsoverslag før behandling. Spør din tannlege om dette.

Dersom du har stort behandlingsbehov, tilbyr vi en gratis konsultasjon der du vil få et eksakt kostnadsoverslag tilrettelagt ditt behandlingsbehov.