Implantat

Tannimplantat er en moderne erstatning av tenner som du har mistet. I dag er dette en vanlig behandling med god prognose

Hva er tannimplantat?

Tannimplantat er en moderne erstatning av tenner som man har mistet. I dag er dette en vanlig behandling med god prognose. Tannimplantat består av to deler: én del som ligner på tannroten, og én som ligner på tannkronen. Delen som ligner på tannroten festes i kjevebeinet, og den andre delen festes oppå.

Hvordan utføres en implantatbehandling?

Tannimplantater ligner på dine naturlige tenner som har en tannrot og en tannkrone.
Tannimplantater ligner på dine naturlige tenner som har en tannrot og en tannkrone.

1. Planlegging: Tannlegen din undersøker muligheten for innsetting av tannimplantat i kjeven din, og diskuterer de forskjellige behandlingsalternativene med deg. Hvis du velger implantatbehandling, planlegger tannlegen innsettingen av implantatet.
2. Innsetting av implantat: Selve innsettingen er smertefri, og foregår under lokalbedøvelse. Kjevebenet vil gro rundt implantatet, og feste seg på implantatets overflate. Denne prosessen tar 2-3 måneder.
3. Protetikk: Etter 2-3 måneder setter vi inn den nye tannkronen (ev. bro/protese) på implantatet. Du må regne med 3-4 tannlegebesøk for behandlingen, og i behandlingstiden vil du ha midlertidige tenner i området der behandlingen utføres.
Prognosen for implantat er god (96-99 % vellykket). Man kan få implantattenner på ett besøk, men dette trenger god planlegging. Tannlegen setter inn implantatene og installerer samtidig nye tenner på implantatene. Vi anbefaler ikke denne metoden, da den har dårligere prognose og høyere risiko. Det finnes ikke tilstrekkelig mange langtidsstudier av denne metoden.

Tannimplantat, bro eller tannprotese?

Ved tannbrobehandling blir nabotennene slipt og kan derfor bli skadet. For implantatbehandling trenger vi ikke å slipe ned nabotennene.
Ved tannbrobehandling blir nabotennene slipt og kan derfor bli skadet. For implantatbehandling trenger vi ikke å slipe ned nabotennene.

Tannbro trenger støttetenner som må slipes ned. Tannimplantat derimot skader ikke nabotennene. Tannbro er en god løsning hvis du har reparerte nabotenner eller hvis implantatbehandling ikke er mulig. Ulempen med en tannbro er at støttetenner som man bruker for en tannbro kan trenge rotfylling i fremtiden. Rengjøring av tannbro kan være litt vanskeligere enn av et tannimplantat. Dersom du har friske nabotenner eller ikke har noen tenner som man kan bruke som støtte for bro, anbefaler vi deg å velge tannimplantater.
Du må diskutere dette sammen med en tannlege som har god kunnskap om implantater. Tannimplantat foretrekkes hvis du ikke har noen tenner til å feste en tannbro eller en tannprotese på. Dersom du har friske og fine nabotenner som du ikke vil slipe på for å lage en tannbro, er tannimplantat også en god løsning. Tannimplantat skader ikke de andre friske tennene.
Tannprotese er et annet mulig alternativ for å erstatte dine manglende tenner. Tannprotese er billig, men sitter ikke fast og kan oppleves som ubehagelig. Tannprotese brukes mest som en midlertidig behandling i dag, men kan også brukes som en permanent løsning.

Gratis konsultasjon og priser:

I dag finnes det flere typer tannimplantater, og prisene varierer. Vi tilbyr en gratis konsultasjon for å gi deg mer informasjon om behandling og et prisoverslag. Ring 67 21 08 08 eller send oss epost post@fornebutannlege.no for en gratis og uforpliktende konsultasjon.